→ další soutěže

 

MČR mužů a žen 2021/22

Řády a pravidla    
Herní rozpisy    
Povolené houby  
Termíny, přihlášky, zdravotní prohlídky   
Hostování a přestupy  

Aktuální informace na sezónu 2022/23 sem budou doplněny. Přihlášky bude možné podat od 15. 6. přes IS.

Platí nová Pravidla schvalování lékařských prohlídek (došlo k upřesnění možnosti odevzdání – viz bod 2)

Základní informace

Celosezónní soutěž mužů a žen je rozdělená do tří úrovní: extraliga, 1. liga, divize.

Mistrovské tituly ve finále MČR 2019/20 obhájili Liboc 3 (Kubešková) a Zbraslav Klíma (L. Klíma). Sezóna 2020/21 byla kvůli covidu zrušena.

Oba reprezentační týmy využily svého práva a základní část extraligy hrát nebudou a představí se až ve finálovém turnaji.

Horní polovina extraligy postoupí do finálového turnaje, v němž se rozhodne o mistrovi sezóny 2020/21. Mistři budou reprezentovat na mistrovství Evropy 2022.

Kalendář sezóny 2021/22

Všechny výsledky naleznete na webu vysledky.curling.cz


 

Řády a pravidla

Závazné pokyny pro účast v MČR mužů a žen 2021/22  
   
Pravidla curlingu WCF (platná od X/2020)
 
       Doporučení pro použití extenderu (pouze 1. liga a divize)  
   
Soutěžní řád MČR mužů a žen  
   
Herní řád MČR mužů a žen – 1. liga a extraliga  
Herní řád MČR mužů a žen – divize  
   
Schéma baráží  
   
Team meeting dokument – extraliga  
Team meeting dokument – 1. liga  
Team meeting dokument – divize  
Team meeting dokument – finálový turnaj (úprava 1. 3.)  
Team meeting dokument – baráže  
   
Pro účastníky soutěží ČSC již neplatí toto Opatření ohledně kontroly vstupu (verze 2. 12. 2021) a jedná se již pouze o doporučení


 

Herní rozpisy 2021 / 2022

MČR žen – extraliga MČR mužů – extraliga
MČR žen – 1. liga MČR mužů – 1. liga
MČR žen – divize – nadstavba MČR mužů – divize (úprava – ve skupině A odstoupili Ledo 4)
   
Rozpis Finálového turnaje MČR mužů a žen (úprava 1. 3.)
Rozpis baráží

Povolené houby

V soutěžích organizovaných ČSC je možné používat pouze schválené houby. Při používání nepovoleného vybavení se postupuje dle platných pravidel curlingu. Rozhodnutí o vyhovující hlavě či houbě je plně v kompetenci hlavního rozhodčího konkrétního hracího dne. Upřesnění povolených hub je zároveň součástí team meeting dokumentů jednotlivých soutěží.

Ve všech soutěžích jsou zakázána jakákoliv košťata / hlavy s chlupem

V případě baráží mezi Extraligou a 1. ligou MČR mužů a žen platí pravidla pro extraligu

Extraliga
V extralize je možné použít pouze houby ze seznamu schválených hub WCF (verze z 12. února 2022)
Tento seznam bude aktualizován v případě vydání nové verze ze strany WCF.
1. liga & divize
V těchto soutěžích je kromě vybavení ze seznamu WCF možné používat i tyto modely:

  • Asham TX
  • Balance Plus EQ
  • Balance Plus – starší modely
  • Goldline Norway Pad
  • Hardline IcePad – převrácená tkanina bez plastové vložky
  • Performance – starší modely
  • Warthog – (tkaná strana)


 

Termíny, přihlášky, zdravotní prohlídky

Závazné pokyny pro účast v MČR mužů a žen 2021/22
 
30. června 2021 termín podání týmových přihlášek (formulář zde)  
podání týmových přihlášek přes Informační systém ČSC bude možné později
termín zaplacení startovného (10 600,- / tým) č. ú.: 1730109504/0600
 
9. září 2021 termín podání jmenných přihlášek (papírový formulář zde) + podání přes IS
9. září 2021 termín podání zdravotních prohlídek Pravidla schvalování lékařských prohlídek naleznete zde. Prohlídka nesmí být starší než 3 měsíce před termínem odevzdání. 

Nově existuje jen jeden formulář

Extraliga MČR mužů a žen – prohlídky pouze od tělovýchovných lékařů nebo prohlídky v rámci Zdravotního programu ČSC.
1. liga a divize MČR mužů a žen – prohlídky od praktických nebo tělovýchovných lékařů.

Hostování a přestupy

Řídí se Registračním řádem. O přestup je nutno žádat do 15. srpna (pro přestup od 1. září), respektive do 15. prosince (pro přestup od 1. ledna)
  formulář žádosti o hostování formulář žádosti o přestup
   
Přestupy a hostování se řídí Registračním řádem, proto jsou v tuto chvíli platné pouze tradiční papírové žádosti. Dodatek, který by umožnil žádat přes Informační systém ČSC se připravuje.