Informační systém ČSC | software pro analýzu herních dovedností

Přístup do IS

 

Návod pro kluby

 

Aktuality:

 • je třeba aby kluby doplnily maily vybraných hráčů, kterým budou zaslány přihlašovací údaje pro přístup do IS
 • kluby následně vytvoří týmové přihlášky a v rámci nich každému týmu nastaví týmového správce
 • týmovým správcem může být libovolný curler, který již má přístup do IS (viz první bod). Týmový správce může upravovat zápasové soupisky. Dá se očekávat, že týmovým správcem bude některý z hráčů daného týmu. U žáků to ale bude spíš jejich trenér
 • přestupy a hostování se zatím realizují podle platného Registračního řádu, proto jsou platné písemné žádosti. V současnosti se připravuje dodatek k řádu, který umožní žádat i elektronicky přes IS.

 

Klub může mít neomezený počet správců. Kluboví správci mají dvě úrovně přístupu do IS:

 • Hlavní klubový správce. Tento uživatel řeší registraci nových hráčů, přestupy, prodloužení registrace, generování variabilních symbolů k platbě i přihlašování týmů do soutěží. Tento typ uživatele tedy řeší členskou základnu a vztahy s ostatními (hostování, přestup, finance)
 • Existuje i pomocný klubový správce, který může pouze přihlašovat týmy do soutěží a nezasahuje do hostování ani přestupů. Smyslem tohoto typu uživatele je ulehčit práci hlavním správcům, aby nemuseli vytvářet úplně všechny týmy. Například je v klubu někdo, kdo má na starosti juniory, tak může mít tento typ přístupu a díky němu přihlásí juniorské týmy do soutěže. Obdobně je možné tato práva udělit aktivnímu členovi, který pak přihlásí některé týmy do MD, mixů i do poháru a tím ušetří práci svému hlavnímu klubovému správci. Tento uživatel tedy může řešit spíš „vnitroklubové“ úkoly – tedy zakládat týmy

Rozhraní:

(výše uvedený obrázek pochází z rozhraní hlavního správce, pomocný správce vidí pouze tlačítka O klubu a Týmy. Všem bylo dočasně skryto tlačítko Přestupy, hostování – jelikož se to stejně řeší papírově)

 

O klubu

 • Identifikační údaje, které eviduje svaz. Jedná se o přehled informací, které eviduje ČSC. V případě změny údajů kontaktujte sekretáře.

Týmy

 • Přehled seznam týmů, jejichž týmové přihlášky již byl podány. Zde je možné (a nutné potvrdit sezónní jmenné soupisky)
 • Přihlášky – týmové přihlášky v různé fázi tvorby (rozpracované, odeslané ke schválení, zamítnuté, schválené).

Členové

 • Vázané členství – Seznam členů klubu. Lze je exportovat do excelu
  • Aktivní členové mají platnou registraci. Neaktivní jsou bývalí hráči bez aktuálně platné registrace (lze využít, pokud se někdo vrátí ke curlingu po přestávce – aby se pak nezakládal nový hráč se stejnými osobními údaji)
  • Vázaný člen je registrovaný hráč, který je členem daného klubu. Opakem je volné členství, tedy individuální hráč bez klubu. V klubovém rozhraní se volný člen může objevit jen jako součást minulosti daného hráče (pokud byl někdo individuální a nyní je členem klubu). Poznámka: Použití označení vázaný / volný hráč je záměrně. Využití termínu registrovaný hráč by mohlo být matoucí, jelikož v IS a Registračním řádu nejsou tyto osoby úplně identické.
 • Žádosti o v. členství – žádost o vytvoření nového člena klubu. Lze vytvořit nového hráče, zobrazit žádosti v různém stavu odeslání (vytvořené, odeslané ke schválení, zamítnuté, schválené)
 • Prodloužení v. členství
  • Jedná se o prodloužení registrace hráčů na další sezónu. Délku sezóny v IS nastavuje soutěžní komise nebo sekretář.

Licence

 • Možnost zobrazit, kteří členové klubu mají trenérské nebo rozhodcovské licence + možnost exportu do excelu. Není možné údaje editovat, vznik těchto licencí probíhá mimo klub.

Přestupy, hostování

 • Přestupy* – přestup hráče do jiného klubu 
 • Hostování* – hostování hráčů do jiných klubů pro konkrétní soutěž (v případě, že to pravidla soutěže vyžadují)

*obojí je nyní skryto, jelikož se pro aktuální soutěže řeší papírově mimo IS. Přestupy a hostování se realizují podle platného Registračního řádu 

Platby

 • Evidence plateb, místo pro vytvoření variabilního symbolu pro novou platbu. Nově platí, že se budou platby automaticky párovat s jednotlivými úkony (startovné, prodloužení registrace, poplatek za hostování atd.). Pro párování je důležité uvést správný variabilní symbol jako součást platebního převodu. V případě chyby (nebude sedět VS a částka), je třeba situaci řešit se sekretářem.
 • Záleží na praxi v konkrétním klubu, je možné sloučit různé platby do jedné (s jedním VS) nebo platit jednotlivé úkony zvlášť. Napřed je nutné v systému provést jednotlivé kroky (přihlásit tým do soutěže, požádat o hostování), ty se pak automaticky objeví v rozhraní pro generování VS. Nově je párovacím klíčem pouze variabilní symbol, nezáleží na tom, ze kterého účtu se bude platit.
 • Konkrétní částky jsou již nastaveny v IS (startovné soutěží nastavuje SK nebo sekretář. Poplatky za hostování nebo přestupy apod. nastavuje sekretář)

 


Níže naleznete návody k jednotlivým úkonům:


 

Přihlášení týmu do soutěže / podání týmové přihlášky

Záložka Týmy / Nová přihláška

 • Soutěž – je třeba vybrat soutěž, do které se tým hlásí (soutěžní komise napřed musí soutěž v IS vytvořit).
 • Týmový správce – vyberte osobu ze seznamu svých hráčů. Týmový správce bude mít přístup do nastavení jmenné / zápasové soupisky.
 • Poznámka – volitelné pole, které se zobrazí sekretáři a soutěžní komisi.
 • Uložit změny – přihláška se uloží, ale neodešle a objeví se v přehledu jako rozpracovaná.
 • Odeslat – týmová přihláška se odešle.

 

Po odeslání se hlavním správcům v záložce Platby objeví možnost vygenerovat variabilní symbol pro platbu

Týmovou přihlášku musí schválit sekretář/SK.


Platba

Pro každou platbu (jednoho i více úkonů najednou) lze v IS vygenerovat variabilní symbol. S použitím tohoto symbolu se platba automaticky spáruje mezi bankovnictvím ČSC a IS. Je možné použít libovolný účet, ze kterého platba proběhne – klíčové je použití variabilního symbolu.

Pokud to nezakazují některé předpisy, tak je možné platit i hotově sekretáři ČSC. Avšak i v takovém případě je však třeba vytvořit platbu v IS. Po hotovostním předání sekretář v IS potvrdí, že tyto prostředky převzal.

Jednotlivé kroky je třeba napřed v IS provést, aby se objevily v nabídce (= je třeba napřed registrovat nového hráče nebo odeslat týmovou přihlášku apod.). 

 

Záložka Platby / vlevo nahoře zelené tlačítko Nová platba

Je třeba vybrat platební úkony v jednotlivých řádcích, které se budou platit najednou přes jeden variabilní symbol. Symbol se vygeneruje dole přes modré tlačítko Vytvořit.

 

V detailu platby je možné zobrazit údaje o platbě + rozepsané jednotlivé položky, které se mají platit (např. za které hráče se platí registrace a za které týmy startovné)

Pomocí tohoto variabilního symbolu je možné zaplatit úkon(y) z libovolného účtu.


Registrace nového hráče

Záložka Členové / Žádosti o v. členství / vyplnit všechny požadované položky / u fotografie je možné vybrat část fotky (není třeba ji ořezávat mimo systém)

Tato žádost je rozpracovaná (v detailu se objeví oranžové varování u jména hráče, v seznamu žádostí se řadí mezi vytvořené žádosti. Tuto žádost je možné ještě upravovat (modrá ikonka tužky v seznamu žádostí, tlačítko vpravo dole v detailu hráče. Finální žádost lze odeslat přes zelené tlačítko Odeslat ke schválení. Tím se odešle sekretáři.

V případě neschválení sekretářem se žádost vrátí zpět a objeví se mezi Zamítnutými žádostmi. Sekretář může doplnit textové zdůvodnění. Tato žádost lze upravit a znova odeslat.

Schválené žádosti je třeba potvrdit i podpisem. V detailu hráče je možné vygenerovat formulář, který se naskenovaný vloží zpět a papírově se dá sekretáři.

Žádost je také třeba zaplatit. Viz Platby


Prodloužení registrace hráče

Záložka Členové / tlačítko Prodloužení v. členství

Je třeba najít konkrétního hráče a u něj vpravo v řádku kliknout na

 

Při hledání hráče stačí do záhlaví sloupce napsat pár písmen jména, pomocí čehož se dá vyhledávat. Hráči s registrací v končící sezóně jsou v tabulce s modrým záhlavím Aktivní vázaní členové. Ostatní jsou v tabulce Neaktivní vázaní členové.

Ve spodní části tohoto okna naleznete již podané žádosti o prodloužení (které čekají na schválení sekretářem, zamítnuté, schválené)

 

Po kliknutí na tlačítko +Prodloužení se objeví informaci o hráči. Část je možné upravit. Žádost je třeba odeslat přes modré tlačítko dole.

Tím vznikne žádost a odešle se sekretáři, klubu se zobrazí mezi Žádostmi odeslanými ke schválení.

Je třeba, aby klub zaplatil poplatek.


Potvrzení jmenných (sezónních, turnajových) soupisek

Týmový správce vytvoří soupisku pro danou soutěž. V návaznosti na jednotlivé vazby mezi týmy, kluby a ČSC je třeba, aby soupisku potvrdil i samotný klub.

Záložka Týmy / Přehled / v daném řádku klikněte na Soupiska / objeví se soupiska – klikněte na Potvrdit jmennou soupisku