Informační systém ČSC | software pro analýzu herních dovedností

Přístup do IS

 

Hostování obecně

Žádost o hostování lze zahájit jménem klubu nebo týmu:

  • Týmový správce si přidá hráče z jiného klubu na sezónní soupisku 
  • Hlavní klubový správce vytvoří hostování a vybere soutěž, které se hostování týká

 

V obou případech je následný postup stejný:

Po schválení mateřským klubem hráče a po připsání platby na svazový účet je hostování platné.

(Aktuálně si pomocný klubový správce sice zobrazí žádosti o hostování, ale nemůže je schválit. Platby však můžou generovat hlavní i pomocní kluboví správcové).

(V rámci sezóny 2022/23 je nezbytné dodat sken podepsané žádosti. V budoucnu se chystá vyšší míra digitalizace v návaznosti na vyšší počet hráčů, kteří budou mít svůj přístup do IS pro potvrzení své vůle)

 

Založení hostování / podání žádosti o hostování

Jako týmový správce

Nastavení sezónní soupisky: (role týmového správce): Soutěže / vpravo Sezónní soupiska (viz zde)

Po napsání pár písmen začne systém hledat – curleři jsou rozlišeni jako Hráči klubu a Cizí hráči = přidáním cizích se založí hostování

 

Jako hlavní klubový správce

Klubový správce založí hostování přes Přestupy, hostování / Hostování / nahoře modré tlačítko „+Nové Hostování“ / vyberte hráče – vpravo v daném řádku tlačítko Vybrat

 

 

Potvrzení žádosti jménem klubu

Klubový správce vloží k žádosti naskenovaný dokument žádosti přes Přestupy, hostování / Hostování / v Detailu doplní údaje – dokument se vkládá na konci:

Hlavní nebo pomocný klubový správce vygeneruje variabilní symbol (viz Platby)