→ další soutěže

 

MČR mixů | 25. – 27. března 2022 | Jičín

Řády a pravidla    
Herní rozpisy    
Povolené houby  
Termíny, přihlášky, zdravotní prohlídky   
Hostování  

 

Základní informace

Krátkodobá soutěž smíšených čtveřic. Vítězové budou reprezentovat na mistrovství světa mixů (podzim 2022). 
V předloňském roce obhájil titul tým ve složení L. Klíma (S), P. Vinšová (VS), M. Černovský, M. Baudyšová. Na mistrovství světa mixů jeli vicemistři D. Miklík, E. Miklíková, S. Mokriš, M. Mokrišová. O MS mixů 2019 si přečtěte zde. Další ročník byl kvůli covidu zrušen.
 


 

Řády a pravidla

Závazné pokyny pro účast v MČR mixů  
   
Pravidla curlingu WCF (platná od X/2020)
 
   
Herní a soutěžní řád MČR mixů
Team meeting dokument (bude doplněno)  
   
 


 

Herní rozpisy

Herní rozpis MČR mixů


 

Povolené houby

V soutěžích organizovaných ČSC je možné používat pouze schválené houby. Při používání nepovoleného vybavení se postupuje dle platných pravidel curlingu. Rozhodnutí o vyhovující hlavě či houbě je plně v kompetenci hlavního rozhodčího konkrétního hracího dne. Upřesnění povolených hub je zároveň součástí team meeting dokumentů jednotlivých soutěží.

Ve všech soutěžích jsou zakázána jakákoliv košťata / hlavy s chlupem

V MČR mixed doubles je možné použít pouze houby ze seznamu schválených hub WCF (verze z 12. února 2022)
Tento seznam bude aktualizován v případě vydání nové verze ze strany WCF.


 

 

Termíny, přihlášky, zdravotní prohlídky

Platí přihlášky a další náležitosti podané pouze přes Informační systém ČSC!

Pro týmy v kvalifikaci (nad 32 účastníků) platí odlišné termíny – viz závazné pokyny

28. února 2022   termín podání týmové přihlášky (pouze přes IS – přihlašuje klub, který při tom určí týmového správce)
termín zaplacení startovného (5 000 Kč / tým) využijte variabilní symbol generovaný z IS
č. ú.: 1730109504/0600
termín podání jmenné soupisky (pouze přes IS – podává týmový správce) 
zdravotní prohlídky – podávají se papírově sekretáři (v rámci jmenné soupisky musí mít hráči platné prohlídky, viz závazné pokyny Pravidla schvalování lékařských prohlídek naleznete zde. Prohlídka nesmí být starší než 3 měsíce před termínem odevzdání. 
Formulář zde. Platí prohlídky pouze od praktických a tělovýchovných lékařů.
   
24. března 2022 termín doplnění jmenných soupisek do maximálního počtu (řeší týmový správce přes IS) 

 

Hostování

Na MČR mixů se nevztahuje povinnost hostování.

Hráči musí být registrováni podle Registračního řádu a splnit podmínky WCF pro reprezentaci ČR