MČR mixů | 27. – 29. března 2020 | Jičín

Řády a pravidla    
Herní rozpisy    
Povolené houby  
Termíny, přihlášky, zdravotní prohlídky   
Hostování  

 

Základní informace

MČR mixů 2020 bylo kvůli COVID-19 zrušeno.

Krátkodobá soutěž smíšených čtveřic. Vítězové budou reprezentovat na mistrovství světa mixů (podzim 2020). 

V loňském roce obhájil titul tým ve složení L. Klíma (S), P. Vinšová (VS), M. Černovský, M. Baudyšová. Na mistrovství světa mixů jeli vicemistři D. Miklík, E. Miklíková, S. Mokriš, M. Mokrišová. O MS mixů 2019 si přečtěte zde.
 


 

Řády a pravidla

Informace k MČR mixů 2020  
Závazné pokyny pro účast v MČR mixů  
   
Pravidla curlingu WCF (X/2019)   
Herní a soutěžní řád MČR mixů
Team meeting dokument (bude doplněno)  


 

Herní rozpisy

Herní rozpis MČR mixů


 

Povolené houby

V soutěžích organizovaných ČSC je možné používat pouze schválené houby. Při používání nepovoleného vybavení se postupuje dle platných pravidel curlingu. Rozhodnutí o vyhovující hlavě či houbě je plně v kompetenci hlavního rozhodčího konkrétního hracího dne. Upřesnění povolených hub je zároveň součástí team meeting dokumentů jednotlivých soutěží.

Ve všech soutěžích jsou zakázána jakákoliv košťata / hlavy s chlupem

V MČR mixů je možné použít pouze houby ze seznamu schválených hub WCF (verze 17. 12. 2019)
Tento seznam bude aktualizován v případě vydání nové verze ze strany WCF.


 

Termíny, přihlášky, zdravotní prohlídky

27. února 2020 termín podání týmové a jmenné přihlášky (formulář zde
termín zaplacení startovného (5 000 Kč / tým) č. ú.: 1730109504/0600
termín podání zdravotních prohlídek (upřesnění je v Závazných pokynech) Pravidla schvalování lékařských prohlídek naleznete zde. Prohlídka nesmí být starší než 3 měsíce před termínem odevzdání. 
Formulář zde. Platí prohlídky pouze od praktických a tělovýchovných lékařů.

Hostování

Na MČR mixů se nevztahuje povinnost hostování.

Hráči musí být registrováni podle Registračního řádu a splnit podmínky WCF pro reprezentaci ČR