MČR mixů | 29. – 31. března 2019 | Jičín

Řády a pravidla    
Herní rozpisy    
Povolené houby  
Termíny, přihlášky, zdravotní prohlídky   
Hostování  

 

Základní informace

Krátkodobá soutěž smíšených čtveřic. Vítězové budou reprezentovat na mistrovství světa mixů (podzim 2019). 
V loňském roce vyhrál mezi tým ve složení L. Klíma (S), P. Vinšová (VS), M. Černovský, M. Baudyšová. Článek o posledním MČR mixů si přečtěte zde.  
 


 

Řády a pravidla

Závazné pokyny pro účast v MČR mixů  
Informace o MČR mixů 2019  
   
Pravidla curlingu WCF (X/2018)   
Herní a soutěžní řád MČR mixů (ÚPRAVA: zkrácení tréninků z 9 na 5 minut)
   
Team meeting dokument (bude doplněno)  


 

Herní rozpisy

Herní rozpis MČR mixů 2019 (ÚPRAVA ZAČÁTKŮ ZÁPASŮ, kvůli kratším tréninkům)


 

Povolené houby

V soutěžích organizovaných ČSC je možné používat pouze schválené houby. Při používání nepovoleného vybavení se postupuje dle platných pravidel curlingu. Rozhodnutí o vyhovující hlavě či houbě je plně v kompetenci hlavního rozhodčího konkrétního hracího dne. Upřesnění povolených hub je zároveň součástí team meeting dokumentů jednotlivých soutěží.

Ve všech soutěžích jsou zakázána jakákoliv košťata / hlavy s chlupem

V MČR mixů je možné použít pouze houby ze seznamu schválených hub WCF (verze 31. 8.2018)
Tento seznam bude aktualizován v případě vydání nové verze ze strany WCF.


 

Termíny, přihlášky, zdravotní prohlídky

28. února 2019 termín podání týmové a jmenné přihlášky (formulář zde
termín zaplacení startovného (5 000 Kč / tým) č. ú.: 1730109504/0600
termín podání zdravotních prohlídek (upřesnění je v Závazných pokynech) Pravidla schvalování lékařských prohlídek naleznete zde. Prohlídka nesmí být starší než 3 měsíce před termínem odevzdání. 
Formulář zde. Platí prohlídky pouze od praktických a tělovýchovných lékařů.

Hostování

Na MČR mixů se nevztahuje povinnost hostování.

Hráči musí být registrováni podle Registračního řádu a splnit podmínky WCF pro reprezentaci ČR