Informační systém ČSC | software pro analýzu herních dovedností

Poznámka: tento systém není nijak propojený s novým rezervačním systémem pro roztylskou halu.

Informační systém ČSC (IS) bude od sezóny 2021 / 2022 obsahovat údaje o všech českých soutěžích a jednotlivých zápasech. IS obsahuje informace o klubech a hráčích. Přes IS se bude do soutěží přihlašovat, týmy v něm budou sestavovat soupisky pro sezónu i pro jednotlivé zápasy. Rozhodčí budou vkládat výsledky pouze do IS, systém bude mít nové veřejné rozhraní, kde budou vidět různé statistické údaje.

Jedná se ostatistiky hodů LSD a statistiky založené na jednotlivých endech, například úspěšnost skórovat s výhodou nebo bez apod. Tyto hodnoty známe z webu Světové curlingové tour WCT a z výsledkových knih mezinárodních šampionátů. Jednotlivé hodnoty jsou v angličtině vysvětleny ve třetí kapitole textu The Analysis of Curling Analytics autorů Kevina Palmera, Gerryho Geurtse a Jasona Gunnlaugsona. Špičkové týmy a trenéři i odkazovaný text potvrzují, že tento analytický přístup je důležitou soudobou součástí přípravy a je cestou jak pozvednout kvalitu jednotlivých týmů. Kromě těchto velkých novinek se můžeme těšit i na drobnosti – tento systém bude například umět zaznamenat powerplay u soutěží mixed doubles. Součástí IS je databáze týmů a hráčů, aby s nimi bylo možné spárovat výsledky.

 

Obecný proces soutěží po kompletní implementaci IS

 • soutěžní komise vyhlásí soutěž, kterou vytvoří v IS. Soutěž má nastavené termíny (týmová, jmenná, platba startovného) i pravidla (např. počty endů, typ povinné lékařské prohlídky, povinnost řešit hostování a další)
 • týmy svým klubům nahlásí zájem účastnit se soutěže (interní komunikací mimo IS jako dřív)
 • kluby přihlásí přes IS své týmy do vypsaných soutěží  (= týmová přihláška)
 • kluby v IS vygenerují variabilní symboly plateb (startovné, registrace, hostování aj.) – pomocí VS může zaplatit kdokoliv (je možné vygenerovat VS pro jeden i více úkonů). Díky VS dojde k automatickému párování plateb a jednotlivých úkonů.
 • kluby vytváří týmové správce, kteří si mohou zobrazit informace o potvrzení přihlášky, o zaplacení, o odevzdání lékařské prohlídky (které se odevzdává klasicky sekretáři)
 • týmový správce nebo klub nastaví soupisku (= jmenná soupiska)
 • týmový správce může online editovat jmennou soupisku pro zápas. Soupisku může vložit i rozhodčí, aby byl umožněn i stávající „papírový“ systém (například pro týmy, které by preferovaly papír před online prostředím.
 • rozhodčí do systému vkládají LSD i výsledky jednotlivých endů. Výsledky se živě zobrazují na veřejném webu (obdobně jako dnes). 
 • výsledky zápasu týmy potvrdí pouze vložením svého týmového PINu do počítače / tabletu rozhodčích. Díky tomu není nutné tyto dokumenty tisknout
 • nově se na základě výsledků v IS počítají statistiky (LSD, endy)

Kluby

Je třeba, aby kluby nahlásily (mailem na media@curling.cz) kteří jejich členové budou mít jménem klubu přístup do IS. 

 • Agendu klubu řeší tzv. hlavní klubový správce. Jedná se o registraci nových hráčů, přestupy, prodloužení registrace, generování variabilních symbolů k platbě i přihlašování týmů do soutěží.
 • Existuje i pomocný klubový správce, který může pouze přihlašovat týmy do soutěží a nezasahuje do hostování ani přestupů. Smyslem tohoto typu uživatele je ulehčit práci hlavním správcům, aby nemuseli vytvářet úplně všechny týmy. Například je v klubu někdo, kdo má na starosti juniory, tak může mít tato práva a díky nim přihlásí juniorské týmy do soutěže. Obdobně je možné tato práva udělit aktivnímu členovi, který pak přihlásí některé týmy do MD, mixů i do poháru a tím ušetří práci svému hlavnímu klubovému správci. 
 • Kluby dostanou přístup nejpozději 18. června. Prvním úkolem klubů je přihlásit své týmy do MČR mužů, žen a MD do 30. 6. (papírově i přes IS). Následně je třeba, aby kluby do 30. července zkontrolovaly, že je jejich členská základna nahraná do IS správně

Hráči

Informace o přístupu jednotlivých hráčů budou doplněny. Hráči v tuto chvíli do IS přístup zatím nemají. Platí však tradiční úkol hráčů přihlásit se přes své kluby do MČR mužů, žen nebo MD a vyřešit startovné. Přihlášení řeší Závazné pokyny


Prvními soutěžemi, která budou plně administrovány v IS jsou MČR mužů, žen a mixed doubles.

 

 

 

Harmonogram přihlášení do MČR mužů a žen a MČR mixed doubles:

18. června – zaslání přístupu do IS klubovým správcům (hlavním a pomocným). Týká se klubů, které již na media@curling.cz nahlásili, kdo bude mít jménem klubu přístup do IS. Klubům bude zároveň poslán tutoriál jak s IS pracovat.

23. června – otevření přihlášek do výše uvedených mistrovství v IS

30. června – termín pro kluby, aby přihlásily své týmy do MČR mužů, žen a mixed doubles

 • týmovou přihlášku je třeba podat na sekretariát – termín je závazný (podrobně viz Závazné pokyny mužů a žen a MD)
 • přihlaste své týmy také přes IS

30. června – termín platby startovného do uvedených soutěží (závazný termín 30. 6.)

 • pokud chce klub zohlednit platby startovného z loňské sezóny, nechť tuto situaci vyřeší se sekretářem 
 • je možné vygenerovat variabilní symboly z IS a ty použít pro platby startovného pro nové týmy, jejichž finance se nebudou brát z loňska

30. července – klubová kontrola, že jsou v IS uvedeny správné informace o členech klubu (došlo k automatizovanému importu dat, takže je teoreticky možné, že došlo k nějaké chybě). Pouze ze správně uvedených hráčů je možné sestavovat jmenné soupisky.

9. září – podání lékařských prohlídek pro hráče MČR mužů, žen, MD

 • klasicky v papírové podobě sekretáři (sekretář je následně vloží do IS). Papírové podání bude fungovat i po integraci IS.

9. září – termín sestavení sezónních soupisek

 • týmoví správci nebo kluby vloží soupisky do IS 

Tento web bude průběžně doplňován o aktuální informace.

V případě dotazů pište na media@curling.cz (Martin Bukovský)