Informační systém ČSC | software pro analýzu herních dovedností

Poznámka: tento systém není nijak propojený s novým rezervačním systémem pro roztylskou halu.

Přístup do IS

 

Aktuality:

 • je třeba aby kluby doplnily maily vybraných hráčů, aby jim mohly být zaslány přihlašovací údaje pro přístup do IS
 • kluby následně vytvoří týmové přihlášky a každému týmu nastaví týmového správce (libovolný hráč i mimo samotný tým, případně trenér – například pro žákovské týmy)
 • týmový správce pak může vytvořit jmenné soupisky 
 • lékařské prohlídky se v termínu 9. 9. odevzdávají písemně na sekretariát ČSC
 • přestupy a hostování se zatím realizují podle platného Registračního řádu, proto jsou platné písemné žádosti. V současnosti se připravuje dodatek k řádu, který umožní žádat i elektronicky přes IS.

 

O systému

Informační systém ČSC (IS) bude od sezóny 2021 / 2022 obsahovat údaje o všech českých soutěžích a jednotlivých zápasech. IS obsahuje informace o klubech a hráčích. Přes IS se bude do soutěží přihlašovat, týmy v něm budou sestavovat soupisky pro sezónu i pro jednotlivé zápasy. Rozhodčí budou vkládat výsledky pouze do IS, systém bude mít nové veřejné rozhraní, kde budou vidět různé statistické údaje.

Jedná se o statistiky hodů LSD a statistiky založené na jednotlivých endech, například úspěšnost skórovat s výhodou nebo bez apod. Tyto hodnoty známe z webu Světové curlingové tour WCT a z výsledkových knih mezinárodních šampionátů. Jednotlivé hodnoty jsou v angličtině vysvětleny ve třetí kapitole textu The Analysis of Curling Analytics autorů Kevina Palmera, Gerryho Geurtse a Jasona Gunnlaugsona. Špičkové týmy a trenéři i odkazovaný text potvrzují, že tento analytický přístup je důležitou soudobou součástí přípravy a je cestou jak pozvednout kvalitu jednotlivých týmů. Kromě těchto velkých novinek se můžeme těšit i na drobnosti – tento systém bude například umět zaznamenat powerplay u soutěží mixed doubles. Součástí IS je databáze týmů a hráčů, aby s nimi bylo možné spárovat výsledky.

 

Obecný proces soutěží po kompletní implementaci IS

 • soutěžní komise vyhlásí soutěž, kterou vytvoří v IS. Soutěž má nastavené termíny (týmová, jmenná, platba startovného) i pravidla (např. počty endů, typ a povinnost lékařské prohlídky, povinnost řešit hostování a další)
 • týmy svým klubům nahlásí zájem účastnit se soutěže (interní komunikací mimo IS jako dřív)
 • kluby přihlásí přes IS své týmy do vypsaných soutěží  (= týmová přihláška)
 • kluby v IS vygenerují variabilní symboly plateb (startovné, registrace, hostování aj.) – pomocí VS může zaplatit kdokoliv (je možné vygenerovat VS pro jeden i více úkonů). Díky VS dojde k automatickému párování plateb a jednotlivých úkonů.
 • kluby vytváří týmové správce, kteří si mohou zobrazit informace o potvrzení přihlášky, o zaplacení, o odevzdání lékařské prohlídky (která se odevzdává klasicky papírově sekretáři)
 • týmový správce nebo klub nastaví soupisku (= jmenná sezónní soupiska)
 • týmový správce může online editovat jmennou soupisku pro zápas. Zápasovou soupisku může vložit i rozhodčí, aby byl umožněn i stávající „papírový“ systém (například pro týmy, které by preferovaly papír před online prostředím). Součástí zápasové soupisky je samozřejmě i údaj, kteří hráči odhazují LSD
 • rozhodčí do systému vkládají LSD i výsledky jednotlivých endů. Výsledky se živě zobrazují na veřejném webu (obdobně jako dnes). 
 • výsledky zápasu týmy potvrdí pouze vložením svého týmového PINu do počítače / tabletu rozhodčích. Díky tomu není nutné tyto dokumenty tisknout
 • nově se na základě výsledků v IS počítají statistiky (LSD, endy). Samozřejmě se zobrazují výsledky a průběžné tabulky soutěží

Kontakt

Univerzálním kontaktem pro veškerou související agendu je mail is@curling.cz (Martin Bukovský)

 

Klub

Kluboví správci již nyní mají přístup. Jejich aktuálním úkolem je doplnit maily uživatelů IS z řad jejich členů (primárně týmoví správci a hráči, kteří chtějí přestoupit nebo hostovat). Následně je třeba v IS vytvořit týmové přihlášky (zopakovat to, co kluby podaly papírově). V rámci týmových přihlášek je třeba určit týmové správce. Jejich úkolem bude vytvořit sezónní soupisky – to bude k této informační smršti doplněno později.

návod pro klubové správce zde

 

Hráč

Každý hráč může mít svůj přístup do IS, ale není to nezbytné (výsledky a rozpisy budou samozřejmě veřejně přístupné). Hráči potřebují přístup do IS kvůli správě týmu (stačí jeden vybraný člověk z týmu = týmový správce), dále kvůli možnosti si požádat o hostování a přestup. 

Hráči získají přístup jakmile jejich kluby doplní kontaktní mail do systému (na vložený email přijdou přihlašovací údaje)

 • Jmenné soupisky (termín 9. září) budou vkládat týmy nebo jejich kluby ideálně elektronicky přes IS. 
 • Lékařské prohlídky (termín 9. září) se odevzdávají v papírové formě na sekretariát (v této sezóně existuje jen jeden formulář – viz zde)

návod pro hráče zde

Nový systém je příležitostí aktualizovat své fotky. Vkládat je mohou kluby i hráči (poměr stran 7:9, max 2 MB).

 

Týmový správce

Uživatel, které může sestavovat jmenné soupisky. Je určen svým klubem při podávání týmové přihlášky.

návod pro týmové správce zde

 


Prvními soutěžemi, která jsou administrovány v IS jsou MČR mužů, žen a mixed doubles. Výsledky Poháru žáků a juniorů se v IS již také objeví.

Kluby do 30. 6. přihlásily své týmy klasicky přes sekretariát. Tato přihláška je závazná.

 

IS byl opakovaně testován v různých skupinách, nyní přichází důležité milníky a ostré testy v rámci celé české curlingové komunity:

Krok 1: týmové přihlášky

Krok 2: prodloužení registrace hráčů do sezóny 2021 / 2022 (+ případné přestupy)

Krok 3: sezónní jmenné soupisky (+ lékařské prohlídky a hostování)

Krok 4: funkční vkládání výsledků zápasů a statistické výstupy

 

Harmonogram přihlášení do MČR mužů a žen a MČR mixed doubles:

 

9. září – podání lékařských prohlídek pro hráče MČR mužů, žen, MD

 • klasicky v papírové podobě sekretáři (sekretář je následně vloží do IS). Papírové podání bude fungovat i po integraci IS.

9. září – termín sestavení sezónních soupisek

 • týmoví správci nebo kluby vloží soupisky do IS 

Tento web je průběžně doplňován o aktuální informace.

V případě dotazů pište na is@curling.cz (Martin Bukovský)