Informační systém ČSC | software pro analýzu herních dovedností

Přístup do IS

 

Aktuality:

 • nyní běží přihlášky do MČR juniorů a žáků – tato soutěž se administruje pouze elekronicky přes Informační systém (přihlášky, platby s VS, jmenné/sezónní soupisky, hostování, zápasové soupisky)

 

 • je třeba aby kluby přihlásily týmy do aktuálních soutěží a vytvořily potřebné týmové uživatele
 • týmy si následně nastaví své jmenné (sezónní soupisky) a hesla pro potvrzení výsledku zápasu
 • po vypsání soutěží je možné nastavit zápasové soupisky vč. hráčů pro hod LSD

 

 • Platí všechny aktuální řády (soutěžní, herní, registrační), závazné pokyny soutěží a další předpisy. To je klíčové pro posuzování všech žádostí, přihlášek apod. Platí vyhlášené termíny odevzdání.
 • lékařské prohlídky se odevzdávají písemně na sekretariát ČSC
 • přestupy a hostování se realizují podle platného Registračního řádu, proto jsou platné písemné žádosti. 

 

Obecně o systému

Informační systém ČSC (IS) od sezóny 2021 / 2022 obsahuje údaje o všech českých soutěžích a jednotlivých zápasech. IS obsahuje informace o klubech a hráčích. Přes IS se přihlašuje do soutěží, týmy v něm sestavují soupisky pro sezónu i pro jednotlivé zápasy. Rozhodčí vkládají výsledky pouze do IS, systém má nové veřejné rozhraní (vysledky.curling.cz), kde jsou navíc vidět různé statistické údaje (jejich podoba se ještě ladí). Jedná se o statistiky hodů LSD a statistiky založené na jednotlivých endech, například úspěšnost skórovat s výhodou nebo bez apod. Tyto hodnoty známe z webu Světové curlingové tour WCT a z výsledkových knih mezinárodních šampionátů. Jednotlivé hodnoty jsou v angličtině vysvětleny ve třetí kapitole textu The Analysis of Curling Analytics autorů Kevina Palmera, Gerryho Geurtse a Jasona Gunnlaugsona. Špičkové týmy a trenéři i odkazovaný text potvrzují, že tento analytický přístup je důležitou soudobou součástí přípravy a je cestou jak pozvednout kvalitu jednotlivých týmů. Kromě těchto velkých novinek se můžeme těšit i na drobnosti – tento systém umí zaznamenat a zobrazit powerplay u soutěží mixed doubles nebo třeba exportovat zápasy daného hráče do kalendáře ve formátu .ics. Součástí IS je databáze týmů a hráčů, aby s nimi bylo možné spárovat výsledky.

 

Kontakt

Univerzálním kontaktem pro veškerou související agendu je mail is@curling.cz (Martin Bukovský)

 

Přístup a uživatelé

 • veřejně přístupné rozhraní vysledky.curling.cz obsahuje zápasy, výsledky a statistiky
 • uživatelé, kteří přistupují přes svá hesla pomocí stránky is.curling.cz
  • organizace (sekretář, soutěžní komise, komise rozhodčích a samotní rozhodčí a časoměřiči)
  • kluby (hlavní a pomocný klubový správce)
  • týmy (týmový správce, zástupce týmu)
  • curleři (běžný uživatel bez speciálních pravomocí)

Jeden člověk má vždy jedno uživatelské jméno a heslo, Zároveň však může mít víc výše uvedených rolí, mezi kterými si musí přepínat.

 

Přihlášení do soutěže

 • Klub (hlavní nebo pomocný správce) vytvoří týmovou přihlášku a určí týmového správce (přání nastoupit sdělí hráči svému klubu mimo IS)
 • Klub zaplatí startovné (je třeba v IS vytvořit platbu, což vygeneruje variabilní symbol. Z libovolného účtu zadejte platbu převodem s vygenerovaným variabilním symbolem. Díky tomu dojde k automatickému spárování platby a úkonu v IS. Pokud již došlo k platbě bez VS, tak se platba musí ručně spárovat s variabilním symbolem v IS. Je možné sloučit víc úkonů do jedné platby).
 • Týmový správce vytvoří jmennou soupisku pro celou soutěž (celá sezóna např. u MČR mužů a žen, jeden turnaj u MČR MD)
 • Klub (hlavní nebo pomocný správce potvrdí vytvořenou jmennou soupisku.
 • Týmový správce může vytvořit zástupce týmu, tedy uživatele, které může upravovat zápasové soupisky. Týmový správce tuto roli může přiřadit osobám ze soupisky. Hlavní klubový správce může tuto roli přiřadit libovolné osobě, která je členem klubu.
 • Je třeba vytvořit týmové heslo, které slouží k potvrzení správnosti výsledků v celé soutěži. Může vytvořit hlavní i pomocný klubový správce, týmový správce nebo zástupce týmu.
 • Týmový správce nebo zástupce týmu může nastavit zápasovou soupisku, včetně hráčů odhazujících LSD. Tuto zápasovou soupisku je možné vyplnit i papírově u rozhodčích. Rozhodčí ji následně nahrají do IS.
 • Po utkání je nutné potvrdit správnost zápisu přes IS. Tím se nahradí podpis papírového zápisu. Ve svém rozhraní může potvrdit týmový správce nebo zástupce týmu, což jsou preferované varianty. Případně může výsledek u rozhodčích potvrdit libovolný hráč, který zná týmové heslo. Tato varianta není ideální vzhledem k vytěžování rozhodčích, proto se musí dostavit oba týmy zároveň. Pokud není zápas potvrzen týmy, je tato skutečnost označena ve veřejném rozhraní.

Týmový správce a zástupce týmu navíc ve svém rozhraní vidí budoucí i minulé zápasy daného týmu, které si mohou vyexportovat do kalendáře (.ics)

Curler si může zobrazit své údaje v IS, zobrazit a vložit svou fotografii. Může si zobrazit své budoucí a minulé zápasy a případně si je vyexportovat do excelu nebo do kalendáře (.ics)

 

Schéma práv uživatelů při přihlašování do soutěží:

  hlavní klubový správce pomocný klubový správce týmový správce zástupce týmu  
podání týmové přihlášky ano ano      
vytvoření týmového správce ano ano      
vytvoření platby v IS ano ano      
sezónní soupiska 2) potvrzení 2) potvrzení 1) vytvoření    
vytvoření zástupce týmu ano (z členů klubu)   ano (z členů soupisky)    
vytvoření týmového hesla pro potvrzení výsledků ano ano ano ano  
zápasová soupiska vč. LSD     ano ano * u rozhodčích i papírově
potvrzení výsledku zápasu     ano ano * u rozhodčích s týmovým heslem

* na základě lednového rozhodnutí VV přestanou „papírové“ úkony platit

Další informace

 • soutěžní komise vyhlašuje soutěž, kterou vytvoří v IS. Soutěž má nastavené termíny (podání soupisky, zaplacení startovného) i pravidla (např. min / max. počty hráčů, počty endů, typ a povinnost lékařské prohlídky, povinnost řešit hostování a další)
 • soutěžní komise vytváří jednotlivé části soutěží (skupiny, playoff) a vytváří v IS rozpis
 • i s IS stále platí, že se lékařské prohlídky odevzdávají papírově na sekretariát ČSC
 • nově se na základě výsledků v IS počítají statistiky (LSD, endy). Samozřejmě se zobrazují výsledky a průběžné tabulky soutěží. Forma zobrazování statistik se ještě ladí.

 

 

Klub

Kluboví správcové mají nyní v IS vytvořit týmové přihlášky (zopakovat to, co kluby podaly papírově do 30. června). V rámci týmových přihlášek je třeba určit týmové správce, kteří vytvoří jmennou (sezónní) soupisku, kterou kluby následně potvrdí. Kluby zároveň musí zaplatit startovné a další poplatky (např. za hostování). I pokud již k platbě došlo je třeba, aby v IS vznikla platba a vygeneroval se variabilní symbol.

návod pro klubové správce zde

 

Týmový správce

Uživatel, které sestavuje sezónní (jmenné) i zápasové soupisky. Může vytvářen týmové heslo a potvrzovat výsledek utkání. Je určen svým klubem při podávání týmové přihlášky. Pro jeden tým je pouze jeden týmový správce.

návod pro týmové správce zde

 

Zástupce týmu

Uživatel, který může vytvářet zápasové soupisky. Může vytvářen týmové heslo a potvrzovat výsledek utkání. Je určen týmovým správcem nebo hlavním klubovým správcem. Tým může mít víc zástupců týmu. 

návod pro zástupce týmu zde

 

Curler

Každý hráč může mít svůj přístup do IS, ale není to nezbytné (výsledky a rozpisy jsou samozřejmě veřejně přístupné na vysledky.curling.cz). Hráči potřebují přístup do IS kvůli správě týmu (jmenné a zápasové soupisky, potvrzení výsledků), dále kvůli možnosti si požádat o hostování a přestup. Pokud je curler zároveň rozhodčím nebo časoměřičem, je přístup nezbytný.

Hráči získají přístup jakmile jejich kluby doplní kontaktní mail do systému (na vložený email přijdou přihlašovací údaje)

návod pro curlery zde

Nový systém je příležitostí aktualizovat své fotky. Vkládat je mohou kluby i hráči (poměr stran 7:9, max 2 MB). Foto je určeno k identifikaci hráčů během zápasů, proto by měly být fotografie dostatečně reprezentativní a aktuální.

 

Rozhodčí

Šéf komise rozhodčích přiřadí vypsaný zápas rozhodčím (hlavní, pomocný, případně i časoměřiči). Následně se těmto rozhodčím objeví tento zápas v jejich rozhraní. Rozhodčí mohou upravovat pouze zápasy, ke kterým byli přiřazeni.

návod pro rozhodčí zde

 


Prvními soutěžemi, která jsou administrovány v IS jsou MČR mužů, žen a mixed doubles. Výsledky Poháru žáků a juniorů se v IS již také objevily.

Kluby do 30. 6. přihlásily své týmy klasicky přes sekretariát. Tato přihláška je závazná.

 

IS byl opakovaně testován v různých skupinách, nyní přichází důležité milníky a ostré testy v rámci celé české curlingové komunity:

Krok 1: týmové přihlášky

Krok 2: prodloužení registrace hráčů do sezóny 2021 / 2022 (+ případné přestupy)

Krok 3: sezónní jmenné soupisky (+ lékařské prohlídky a hostování)

Krok 4: funkční provoz u jednodušších jednorázových akcí (Pohár J&Ž, 1. KT MČR MD)

Krok 5: funkční provoz u komplexnějších soutěží (MČR mužů a žen)


Tento web je průběžně doplňován o aktuální informace.

V případě dotazů pište na is@curling.cz (Martin Bukovský)