MČR juniorů a juniorek | 1. – 3. 3. & 3. – 5. 5. 2019

Řády a pravidla    
Herní rozpisy    
Povolené houby  
Termíny, přihlášky, zdravotní prohlídky   
Hostování a přestupy  

 

Základní informace

Krátkodobá soutěž hráčů a hráček do 21 let. Vítězové budou reprezentovat na MS–B juniorů a juniorek (leden 2020). Kalendář sezóny naleznete zde.
V loňském roce vyhrál mezi juniorkami tým Třešňovka D (skipka Laura Klímová) a mezi juniory celek Ledoborci Juniors (skip Adam Podolka). Článek o posledním juniorském MČR si přečtěte zde.  


 

Řády a pravidla

Závazné pokyny pro účast v MČR juniorů a juniorek (bude doplněno)  
   
Pravidla curlingu WCF (X/2018) POZOR AKTUALIZACE ŘÍJEN 2018  
Soutěžní řád MČR juniorů a juniorek  
Herní řád MČR juniorů a juniorek  
   
Team meeting dokument (bude doplněno)  


 

Herní rozpisy

bude doplněno  


 

Povolené houby

V soutěžích organizovaných ČSC je možné používat pouze schválené houby. Při používání nepovoleného vybavení se postupuje dle platných pravidel curlingu. Rozhodnutí o vyhovující hlavě či houbě je plně v kompetenci hlavního rozhodčího konkrétního hracího dne. Upřesnění povolených hub je zároveň součástí team meeting dokumentů jednotlivých soutěží.

Ve všech soutěžích jsou zakázána jakákoliv košťata / hlavy s chlupem

V MČR juniorů a juniorek je možné použít pouze houby ze seznamu schválených hub WCF (verze 14.2.2018)
Tento seznam bude aktualizován v případě vydání nové verze ze strany WCF.


 

Termíny, přihlášky, zdravotní prohlídky

bude upřesněno termín podání týmových přihlášek (formulář bude zde)  
  termín zaplacení startovného  č. ú.: 1730109504/0600
 
bude upřesněno termín podání jmenných přihlášek (formulář bude zde)  
  termín podání zdravotních prohlídek Pravidla schvalování lékařských prohlídek naleznete zde. Prohlídka nesmí být starší než 3 měsíce před termínem odevzdání. 
  Formulář zde. Platí prohlídky pouze od praktických a tělovýchovných lékařů.

Hostování

Řídí se Registračním řádem. Žádost o hostování musí být podána nejpozději 10 dní před zahájením MČR J
  formulář žádosti hostování