Curling

Zimní olympijský sport, který má v ČR třicetiletou tradici.

Sport, jehož esencí je gentlemanský přístup. Curling se v podstatě obejde bez rozhodčích, klíčovou součástí hry je fair play.

Hra, v níž týmy posílají po ledě kameny do cílového prostoru. Tým získává body za své kameny, které po odehrání všech kamenů skončí blíž ke středu než kameny soupeře.

Duch curlingu

 

TÝM

Každý tým tvoří 4 hráči, kteří odhazují kameny v následujícím pořadí: Lead (jednička), Second (dvojka), Vice(-skip) (trojka), Skip (čtyřka). Každý hráč odhazuje dva kameny. 
Výjimkou je soutěž mixed doubles (smíšených párů) v níž jsou dvoučlenné týmy a jeden hráč (většinou žena) odhazuje první a pátý kámen, druhý hráč (většinou muž) odhazuje druhý, třetí a čtvrtý kámen. V této disciplíně má tým pouze šest kamenů z nichž jeden je před endem nachystán do kruhů.

END

Základní část hry (zápasu), ve které každý hráč týmu odhodí dva kameny střídavě s hráčem soupeře na stejném postu. (Kdo máte zkušenosti se softbalem nebo baseballem, vzpomeňte si na inning.) Znamená to, že v každém endu je odhozeno celkem 16 kamenů – po osmi každým týmem.

SKÓRE (BODY)

Jakmile je odhozeno všech 16 kamenů v jednom ENDU, je určeno skóre tohoto ENDU. Tým dostává jeden bod za každý svůj kámen, který – stojí v KRUZÍCH nebo se jich alespoň dotýká, a zároveň – žádný kámen soupeře není blíže STŘEDU než tento kámen. Z toho plyne, že v jednom ENDU mohou skórovat (zaznamenat body) pouze hráči jednoho týmu. Tým, který v ENDU zaznamená aspoň jeden bod, odhazuje první kámen v ENDU následujícím.

HRA

Hra nebo zápas se obvykle skládá z 8 ENDŮ. Vítězí TÝM, který celkově zaznamená více BODŮ (součet ze všech ENDŮ).

ODHOZ

Hráč začíná odhoz v blocích a musí jednoznačně pustit odhazovaný kámen před tím, než kámen přejde bližší čáru odhozu (HOG LINE). Každý kámen je odhazován s rotací po směru nebo proti směru otáčení hodinových ručiček (turn), která vede kámen po křivce (kámen se „kroutí“ – curl, odtud curling). Aby kámen zůstal ve hře, musí se zastavit celým objemem za vzdálenější čarou odhozu (HOG LINE) a zároveň nesmí přejít celým objemem za koncovou čáru (END LINE) ani se dotknout kterékoli z postranních čar (side line). Kámen, který se nezastaví v takové pozici, je odstraněn ze hry.

METENÍ

Mezi cílovými čarami (TEE LINE) může mést kterýkoli člen týmu jakýkoli vlastní kámen, který je v pohybu. Pohyb metení musí být kolmý na směr pohybu kamene. Za vzdálenější cílovou čarou (TEE LINE) smí mést pouze jeden člen týmu jediný z vlastních kamenů. Mezi cílovými čarami (TEE LINES) není dovoleno mést žádný ze soupeřových kamenů. Jakmile soupeřův kámen překročí vzdálenější cílovou čáru (TEE LINE), může jej hráč v KRUZÍCH (jediný!) mést, pokud to uzná za vhodné. Pokud je vlastní kámen „zapálen“ (hráč se jej jakýmkoli způsobem dotkne koštětem, nohou nebo jinou částí těla nebo ošacení), je odstraněn ze hry. Pokud se před tím, než byl odstraněn ze hry, dotkl jiných kamenů ve hře, jsou tyto kameny vráceny na svá původní místa Skipem soupeře.

DRÁHA

Hrací plocha (dráha) je pruh ledu se zvláštním povrchem (pebble).

uniaboutsheet2

NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH CURLINGOVÝCH TERMÍNŮ

VÁHA

Indikace síly, která má dát kameni energii k dosažení očekávané délky hodu. Například, váha „hack“ je síla, která pošle kámen do vzdálenosti protějších bloků. Váha „tee“ je síla, která pošle kámen tak, aby dosáhl protější cílové čáry.

LEHKÝ- TĚŽKÝ KÁMEN

Kámen je lehký, jestliže má menší VÁHU, než jaká byla požadována (a tedy nedosáhne předpokládané vzdálenosti). Naopak kámen je těžký, jestliže má větší VÁHU, než jaká byla požadována (a tedy dojede dále než je předpokládaná vzdálenost).

TAKEOUT

Kámen odhozený s VAHOU dostačující k tomu, aby vyrazil ze hry jiný kámen ve hře, pokud do něj narazí.

PEEL TAKEOUT

zamýšlený tak, aby narazil do jiného kamene poněkud ze strany a tím nejen tento kámen vyrazil ze hry, ale sám také skončil mimo hru nebo na samotném kraji dráhy.

DRAW

Kámen, který je odhozen s takovou VAHOU, aby skončil v KRUZÍCH.

TAP UP (TAP BACK)

Kámen podobný jako TAKEOUT, ale jeho cílem je pouze posunout zasažený kámen o pár decimetrů, ne jej odstranit ze hry. Hráč může zahrát TA PUP na vlastní kámen a posunout jej do KRUHŮ nebo blíže STŘEDU (tento manévr se nazývá PROMOCE, RAISE) nebo odtlačit soupeřův kámen dále do zadních KRUHŮ).

GUARD

Kámen, který zastaví na pozici, ve které chrání dříve umístěný kámen.

FREEZE

Kámen, který dojede k jinému kameni tak, že se jej pouze dotýká, ale neposune jej.

VÝHODA

Šestnáctý, poslední kámen odhazovaný v ENDU.

UKRÁST (END nebo BOD)

Dosažení bodu nebo více bodů v ENDU, ve kterém má VÝHODU posledního kamene soupeř.

FREE GUARD ZONE

Pravidlo, omezující možnost vyrážení soupeřových kamenů na začátku každého ENDU. Jestliže Lead jednoho týmu zahraje kámen tak, že se zastaví ve hře před vzdálenější cílovou čarou, ale nedotýká se KRUHŮ ani v nich nestojí, pak jej Lead soupeřícího týmu nesmí vyrazit ze hry. Pokud se tak stane, je kámen druhého týmu odstraněn ze hry a kámen původně zahraný do Free Guard Zone se vrací na svoje místo. (Pravidlo Free Guard Zone přestává platit, jakmile druzí hráči v týmech zahájí odhazování svých kamenů.)

FRONT END / BACK END

Front end = první dva hráči týmu, Lead a Second. Back end = Viceskip a Skip.