Curling

🥌 Zimní olympijský sport, který má v ČR třicetiletou tradici.

🥌 Sport, jehož esencí je gentlemanský přístup. Curling se v podstatě obejde bez rozhodčích, klíčovou součástí hry je fair play a gentlemanský přístup. Více viz Duch curlingu.

🥌 Hra, v níž týmy posílají po ledě kameny do cílového prostoru. Tým získává body za své kameny, které po odehrání všech kamenů skončí blíž ke středu než kameny soupeře.

 

Podrobnější informace:

→ Vybavení | kámen, koště, boty, dráha

→ Úkony | hod, metení

→ Zápas | endy, počítání, LSD

→ Týmy | čtveřice, mixed doubles

→ Strategie a terminologie

 

Vybavení

kámen

Skutečný žulový kámen. Váží téměř 20 kg, ale nezvedá se, pouze se po ledě posílá. Celá sada kamenů na jedné dráze patří k sobě a běžně se nerozděluje.

Majitelem kamenů bývá hala. Na kontinentálních a světových šampionátech se používají kameny ve vlastnictví Světové curlingové federace. 

Barevné madlo odlišuje kameny obou týmů, nejčastěji se používá červená a žlutá barva. Na kamenech je uvedeno i číselné, které pomáhá hráčům v odlišení jednotlivých kamenů. V jedné sadě jsou vždy kameny stejně velké, těžké i vyrobené ze stejného žulového masivu. Nicméně jsou kameny přírodního původu, proto je možné, že se mohou chovat trochu jinak (například hráči při tréninku zjistí, že kámen č. 3 z druhé dráhy točí méně než ostatní). Rozdíly jsou minimální, ale curling někdy bývá o milimetrech.

koště

Vybavení, které slouží k metení, případně jako stabilizační pomůcka při odhodu kamene. Na tzv. hlavě je připevněna houba, tedy ta část, která se při metení dotýká ledu. Nyní se používá houba ze speciální tkaniny, dříve i ze syntetických vláken a umělých chlupů (ty byla pro soutěže zakázána před pár lety). Historicky se používaly i přírodní chlupy a také tzv. cornbroom, který připomíná domácí košťat na úklid. 

Každý hráč má své vlastní koště a během zápasu je zakázáno, aby si je měnil za jiné. Není možné ani měnit ani houbu. Životnost koštěte je prakticky neomezená, ale houba se metením poškozuje a je třeba ji měnit. Na nejvyšší úrovni dokonce po každém zápase, v méně precizním prostředí přestává být houba vhodná na metení po odmetení řádově jednotek zápasů.

boty

Hráči mají speciální obuv. Jedna bota má kluznou a druhá nekluznou podrážku. Kluzná bota umožňuje curlingový skluz při odhození kamene. Někteří hráči klouzání využívají i při metení. Druhá bota neklouže a pomáhá držet stabilitu. Na kluznou botu je možné nasadit gumový návlek (antislide), díky kterému neklouže ani jedna bota. Kluzný povrch se vyrábí z teflonu.

dráha

ledová plocha se speciálním povrchem, který vzniká tzv. pebblováním (tedy stříkáním kapiček na hladký led), které se následně trochu seřezávají. Tím se liší curlingový led od hladkého ledu pro hokej nebo bruslení. Tento drobně nerovný povrch snižuje třecí plochu kamene, a ten díky tomu snadno jezdí.

Dráha je symetrická, odhazuje se z obou konců (což se střídá po každém endu). Odhazové bloky (hacky) jsou tedy na obou koncích, stejně jako cílové kruhy a jednotlivé čáry.

Platný hod končí musí být vypuštěn z ruky před hog line. Poté musí celým objemem přejet cílovou hog line, ale nesmí celým objemem přejet backline. Zároveň se kámen nesmí dotknout side line. Pokud nebude některá podmínka splněna, bude kámen odstraněn ze hry.

uniaboutsheet2

 

Úkony

hod

Hráč odhazuje kámen z odrazového bloku (hack) ve speciálním postoji, kdy využívá kluznosti své boty. Kámen musí být vypuštěn před hog line a poté se jej již žádný z hráčů nesmí dotknout (tělem ani koštětem). V takovém případě by byl hod považován za chybný, takový kámen se označuje jako tzv. „zapálený“ a je odstraněn ze hry.

Kámen se vždy odhazuje s rotací ve směru pro nebo proti směru hodinových ručiček. Důvodem je předvídatelnost dojezdu, která u kamene bez rotace není. Kámen s rotací sice nejede rovně, ale dá se očekávat kde skončí. Zároveň je díky tomu možné zajet za jiný kámen a schovat se tam před vyražením.

metení

Vizuálně nejvýraznější část curlingu. Cílem této činnost je prodloužení a narovnání směru. Kámen s intenzivním metením dojede až o několik metrů dál, zároveň díky tomu bude méně točit.

Po vypuštění kameny u hog line mohou mést hráči vlastního týmu. Počet zametajících hráčů není omezený, ale druhý hráč (natož třetí či dokonce čtvrtý) již z fyzikálních důvodů nemají takový vliv na jízdu kamene. Za cílovou tee line může mést i jeden hráč od soupeře. Jeho cílem je také snaha dostat kámen co nejdál, optimálně mimo hru. Tedy protivníkovi „škodit“. To je jediný okamžik, kdy lze přímo ovlivnit hody soupeře.

 

Zápas

endy

každý zápas se skládá z endů, tedy “kol”. Během jednoho endu se odhodí všechny kameny a poté se spočítá výsledek endu. V curlingových zápasech bývá osm nebo deset endů. V případě shody bodů po odehrání daného počtu endů se přidává extraend. V některých soutěžích se musí rozhodnout v jednom extraendu, většinou není počet extraendů omezený.

Curlingové zápasy je možné ukončit i před odehráním daného počtu endů. V takovém případě je signálem podání ruky poraženého týmu vítězům. Obecně se považuje za slušnost ukončit zápas dřív, pokud je rozdíl ve skóre dramatický. Ještě existuje tzv. matematická eliminace, tedy situace, kdy prohrávající tým již nemá dost kamenů, aby skóre srovnal.

počítání bodů

Po odehrání všech kamenů se spočítá bodový výsledek daného endu.

Počítají se kameny jednoho týmu blíž ke středu oproti kamenům soupeře (princip je podobný jako v pétanque). Přesná vzdálenost ke středu kruhů je irelevantní, důležitý je vztah vůči kamenům soupeře. Posuzují se pouze kameny, které se aspoň trochu dotýkají cílových kruhů. Existují měřidla, aby se dalo určit, jestli je kámen v kruzích a aby se dalo srovnat, které kameny jsou blíž ke středu, pokud by to nebylo jasné prostým pohledem.

V endu může skórovat pouze jeden tým, druhý tým získává 0 bodů. Výsledek endu bývá většinou 1:0, 2:0 nebo 3:0. Ve výjimečném případě lze uhrát až 8:0. Je možná i varianta 0:0 v případě, že žádný kámen není v bodované pozici. V drtivé většině případů se jedná o strategický záměr.

Barevné označení cílového prostoru na soustředné kružnice je jen grafickou záležitostí. V curlingu není důležitá přesná vzdálenost ke středu, klíčový je vztah vůči kamenům soupeře.

hody LSD, LSFE, DSC

hod(y) před nebo výjimečně po samotném utkání. Jedná se o hody, kdy je na dráze jenom jeden tým a kamenu se měří vzdálenost ke středu kruhů. Podle ní se určuje výhoda posledního kamene v prvním endu (LSFE – Last Stone in First End) a proto se odhazuje před zápasem. Nebo se odhazuje hned po zápase a podle lepší (nižší) hodnoty se určuje výhoda pro další utkání v turnaji (Last Stone Draw).

Dnes se většinou používají hody na začátku zápasu, které rozhodují o výhodě v prvním endu. Nejběžněji se jedná o dva hody různých hráčů v týmu. Je dané, že první z nich je po směru hodinových ručiček a druhý po směru.

Z hodnot LSD se počítá průměr DSC (Draw Shot Challenge), do kterého se někdy nejhorší hodnoty nepočítají. Tato hodnota může sloužit k určení pořadí týmů v žebříčku pokud mají stejný počet výher a proher.

 

Týmy

Curling je týmovým sportem a hraje se ve čtyřech nebo dvou hráčích.

čtveřice

Klasická sestava. Takto se hrají soutěže mužů, žen, smíšených čtveřic. Existují soutěže mladších i starších hráčů (junioři, senioři).

Každý hráč odhazuje dva kameny. Pro každý zápas je dané pořadí hráčů, které nelze měnit. Týmy se v odhodu střídají. Na začátku endu jsou kruhy prázdné.

Jeden z hráčů je tzv. skip, který stojí v cílových kruzích, vymýšlí strategii a koštětem ukazuje směr odhodu kamene. Skip nemá příležitost mést, výjimkou je vymetání kamenů soupeře za tee line. Když své dva kameny odhazuje skip, tak mu směr ukazuje viceskip. Hráči, kteří neodhazují, metou kameny svým spoluhráčům.

V curlingu je důležitá týmová komunikace. Skip zbytku týmů sděluje, jaký hod by po nich chtěl. Při hodu metaři skipa informují o svém odhadu, jestli je rychlost správná. Skip na základě přesnosti směru odhodu a informací od metařů hlásí metařům, jestli mají nebo nemají mést. Při tom si skip někdy dost zakřičí. Po hodu hráči někdy komunikují případné chyby odhodu. Mezi endy je prostor krátce probrat minulý end a probrat taktiku pro příští end.

dvojice – mixed doubles

Kategorie mixed doubles se v českém prostředí zabydlela pod svým nepřeloženým názvem, ale jedná se o soutěž smíšených dvojic. Tato disciplína je od roku 2018 součástí programu olympijských her, kdy se přidala k soutěži mužských a ženských čtveřic.

Mixed doubles se liší nejen počtem hráčů. Před začátkem každého endu se do cílových kruhů umísťují dva kameny (jeden kousek za střed kruhů, druhý je umístěn jako center guard). Jeden z hráčů odhazuje první a pátý kámen, druhý hráč odhazuje druhý, třetí a čtvrtý kámen. Hráči si mohou po každém endu vyměnit pořadí.

Menší počet členů týmu se projevuje tím, že se hráči musí rozhodnout, jestli svého odhazujícímu spoluhráči budou ukazovat směr nebo mu budou mést kámen. Často lze vidět, že odhazující hráč doběhne svůj kámen, a ještě si ho sám zamete.

Specialitou je také power play, což je odlišné umístění předchystaných kamenů, které jsou v takovém případě umístěny na kraji kruhů (na tee line a corner guard). Power play může tým použít jednou za zápas v endu, v němž má výhodu posledního kamene.

 

 
 

NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH CURLINGOVÝCH TERMÍNŮ

VÁHA

Indikace síly, která má dát kameni energii k dosažení očekávané délky hodu. Například, váha „hack“ je síla, která pošle kámen do vzdálenosti protějších bloků. Váha „tee“ je síla, která pošle kámen tak, aby dosáhl protější cílové čáry.

LEHKÝ- TĚŽKÝ KÁMEN

Kámen je lehký, jestliže má menší VÁHU, než jaká byla požadována (a tedy nedosáhne předpokládané vzdálenosti). Naopak kámen je těžký, jestliže má větší VÁHU, než jaká byla požadována (a tedy dojede dále než je předpokládaná vzdálenost).

TAKEOUT

Kámen odhozený s VAHOU dostačující k tomu, aby vyrazil ze hry jiný kámen ve hře, pokud do něj narazí.

PEEL TAKEOUT

zamýšlený tak, aby narazil do jiného kamene poněkud ze strany a tím nejen tento kámen vyrazil ze hry, ale sám také skončil mimo hru nebo na samotném kraji dráhy.

DRAW

Kámen, který je odhozen s takovou VAHOU, aby skončil v KRUZÍCH.

TAP UP (TAP BACK)

Kámen podobný jako TAKEOUT, ale jeho cílem je pouze posunout zasažený kámen o pár decimetrů, ne jej odstranit ze hry. Hráč může zahrát TA PUP na vlastní kámen a posunout jej do KRUHŮ nebo blíže STŘEDU (tento manévr se nazývá PROMOCE, RAISE) nebo odtlačit soupeřův kámen dále do zadních KRUHŮ).

GUARD

Kámen, který zastaví na pozici, ve které chrání dříve umístěný kámen.

FREEZE

Kámen, který dojede k jinému kameni tak, že se jej pouze dotýká, ale neposune jej.

VÝHODA

Šestnáctý, poslední kámen odhazovaný v ENDU.

UKRÁST (END nebo BOD)

Dosažení bodu nebo více bodů v ENDU, ve kterém má VÝHODU posledního kamene soupeř.

FREE GUARD ZONE

Pravidlo, omezující možnost vyrážení soupeřových kamenů na začátku každého ENDU. Jestliže Lead jednoho týmu zahraje kámen tak, že se zastaví ve hře před vzdálenější cílovou čarou, ale nedotýká se KRUHŮ ani v nich nestojí, pak jej Lead soupeřícího týmu nesmí vyrazit ze hry. Pokud se tak stane, je kámen druhého týmu odstraněn ze hry a kámen původně zahraný do Free Guard Zone se vrací na svoje místo. (Pravidlo Free Guard Zone přestává platit, jakmile druzí hráči v týmech zahájí odhazování svých kamenů.)

FRONT END / BACK END

Front end = první dva hráči týmu, Lead a Second. Back end = Viceskip a Skip.