Přihláška na školení trenérů II. třídy 2019

Přihlášky budou přijímány do 14. 7. 2019

 

Jméno a příjmení*


Datum narození*


Klub


Držitel licence Trenér III. třídy od


Již jsem absolvoval/a program na FTVS UK*
anone

Curling hraji od


V současné době trénuji


Kontaktní e-mail*


Kontaktní telefon*