→ další soutěže

 

MČR seniorů a seniorek | 6. – 8. května 2022

Řády a pravidla    
Herní rozpisy    
Povolené houby  
Termíny, přihlášky, zdravotní prohlídky   
Hostování  

 

Základní informace

Krátkodobé mistrovství týmů v seniorských kategoriích, tedy hráčů a hráček nad 50 let. Vítězové získají právo reprezentovat na mistrovství světa seniorů a seniorek (jaro 2023). 
Seniorské MČR se kvůli covidové přestávce hrálo naposledy na jaře 2019. Tehdy vyhrály Sokolky (Kateřina Zapletalová, Helena Krámská, Hana Velová, Ivana Bartáková) a Demion (Karel Kubeška, Aleš Plešek, Petr Capoušek, Jakub Strnad, Vratislav Cízl)
 

Řády a pravidla

Závazné pokyny pro účast v MČR seniorů a seniorek  
   
Pravidla curlingu WCF (platná od X/2020)
 
Herní a soutěžní řád MČR seniorů
   
Team meeting dokument  


 

Herní rozpisy

Herní rozpis


 

Povolené houby

V soutěžích organizovaných ČSC je možné používat pouze schválené houby. Při používání nepovoleného vybavení se postupuje dle platných pravidel curlingu. Rozhodnutí o vyhovující hlavě či houbě je plně v kompetenci hlavního rozhodčího konkrétního hracího dne. Upřesnění povolených hub je zároveň součástí team meeting dokumentů jednotlivých soutěží.

Ve všech soutěžích jsou zakázána jakákoliv košťata / hlavy s chlupem

V MČR mixed doubles je možné použít pouze houby ze seznamu schválených hub WCF (verze z 12. února 2022)
Tento seznam bude aktualizován v případě vydání nové verze ze strany WCF.

 

Termíny, přihlášky, zdravotní prohlídky

Platí přihlášky a další náležitosti podané pouze přes Informační systém ČSC!
25. dubna 2022 termín podání týmové přihlášky (pouze přes IS – přihlašuje klub, který při tom určí týmového správce)
termín zaplacení startovného (3 000 Kč / tým) využijte variabilní symbol generovaný z IS
č. ú.: 1730109504/0600
     
27. dubna 2022 termín podání jmenné (sezónní) soupisky (pouze přes IS – podává týmový správce) 
6. května 2022 termín doplnění pátého hráče na jmennou soupisku (řeší týmový správce přes IS) 
  zdravotní prohlídky – podávají se papírově sekretáři (hráči musí mít platné prohlídky, viz závazné pokyny Pravidla schvalování lékařských prohlídek naleznete zde. Prohlídka nesmí být starší než 3 měsíce před termínem odevzdání. 
  Formulář zde. Platí prohlídky pouze od praktických a tělovýchovných lékařů.

 

Hostování

Na MČR seniorů se nevztahuje povinnost hostování.

Hráči musí být registrováni podle Registračního řádu a splnit podmínky WCF pro reprezentaci ČR