→ další soutěže

 

Juniorská a žákovská liga | Star League | 18. – 19. XII 2021 & 23. – 24. IV 2022

Řády a pravidla        
Herní rozpisy  
Povolené houby
Termíny, přihlášky, zdravotní prohlídky 
Hostování a přestupy

 

Základní informace

Sezónní soutěž juniorů (do 22 let) a žáků (do 19 let). Akce je součástí juniorské a žákovské ligy, která se skládá ze dvou turnajů Star League, Prague Circles a dvou víkendů MČR žáků a juniorů. Kalendář sezóny 2021/22

Všechny výsledky naleznete na webu vysledky.curling.cz


 

Řády a pravidla

Závazné pokyny – 1. turnaj (prosinec)  
Závazné pokyny – 2. turnaj (duben)  
   
Pravidla curlingu WCF (platná od X/2020)
 
Herní řád Star League nebude doplněn  
Team meeting dokument nebude doplněn  
   
Opatření ohledně kontroly vstupu (verze 2. 12. 2021) již neplatí pro účastníky soutěží ČSC. Jednotlivé body jsou pouze doporučené


 

Herní rozpisy

Rozpis Star League – 2. turnaj  


 

Povolené houby

V soutěžích organizovaných ČSC je možné používat pouze schválené houby. Při používání nepovoleného vybavení se postupuje dle platných pravidel curlingu. Rozhodnutí o vyhovující hlavě či houbě je plně v kompetenci hlavního rozhodčího konkrétního hracího dne. Upřesnění povolených hub je zároveň součástí team meeting dokumentů jednotlivých soutěží.

Ve všech soutěžích jsou zakázána jakákoliv košťata / hlavy s chlupem

V JŽL je kromě vybavení ze seznamu WCF možné používat i tyto modely:

  • Asham TX
  • Balance Plus EQ
  • Balance Plus – starší modely
  • Goldline Norway Pad
  • Hardline IcePad – převrácená tkanina bez plastové vložky
  • Performance – starší modely
  • Warthog – (tkaná strana)


 

Termíny, přihlášky, zdravotní prohlídky

Závazné pokyny – 2. turnaj  
 
Přihlášky pouze přes IS ČSC (platí pro české týmy, zahraniční ať napíšou na is@curling.cz) 
     
8. prosince 2021 termín podání týmových přihlášek  
  Klubový správce vytvoří v IS týmovou přihlášku (Týmy / Přihláška / Nová přihláška), v rámci toho zároveň určí týmového správce.
12. prosince 2021 termín zaplacení startovného (s využitím variabilního symbolu z IS)
  Klubový správce vygeneruje platbu v IS (Platby / Nová platba / položka bude v řádku Startovné).

Po vytvoření platby se vygeneruje variabilní symbol, ten použijte při úhradě platby (startovné je 1000,- za tým, č. ú.: 1730109504/0600)

13. prosince 2021 termín podání jmenných přihlášek  
  Týmový správce vytvoří v IS jmennou soupisku (Soutěže / Sezónní soupiska)

Klubový správce následně jmennou soupisku potvrdí (Týmy / Přehled / Soupiska / nahoře tlačítko Potvrdit soupisku)

 
  podání zdravotních prohlídek
(odevzdávají se papírově sekretáři)
Pravidla schvalování lékařských prohlídek naleznete zde. Prohlídka nesmí být starší než 3 měsíce před termínem odevzdání (JŽL odpovídá výkonnostnímu sportu)

Nově existuje jen jeden formulář

Platí prohlídky pouze od praktických a tělovýchovných lékařů.

Hostování a přestupy

Řídí se Registračním řádem. Na JŽL se nevztahuje povinnost hostování.