Curling v Jičíně

V Jičíně se již mnoho let hraje mistrovství ČR mixů na místním stadionu. V roce 2018 vznikla studie přístavby šaten a stavby nové specializované curlingové haly. Tato studie byla v létě 2020 rozšířena o posilovnu a tělocvičnu pro sousední Střední průmyslovou školu.

Rozšíření je navrženo severním směrem a v cílovém řešení návrh obsahuje curlingovou dvoudráhu, šatnové zázemí a posilovnu v 1NP a tělocvičnu, a diváckou tribunu v 2NP. Nový návrh plně respektuje stávající otevřená hřiště, navíc by část obvodové zdi curlingové haly mohla sloužit jako lezecká stěna. Po ukončení sezónního provozu curlingu bude hala využívána pro badminton, stolní tenis, squash, případně pro další aktivity SPŠ.

 

Dokumentace 2020

Text

Širší vztahy

Půdorys 1NP

Půdorys 2NP


 

Dokumentace 2018

Text

Širší vztahy

Situace – varianta 1

Situace – varianta 2

Půdorysy

Pohledy a řez