Informační systém ČSC | software pro analýzu herních dovedností

Přístup do IS

 

Návod pro týmové správce

 

Aktuality:

  • úkolem týmových správců je vytvořit jmenné soupisky

Týmový správcem se stává hráč, který je vybrán klubem jako zástupce týmu při podávání týmové soupisky. Nijak to nesouvisí se samotnou hrou, dokonce to nemusí být hráč (například to může být trenér u žákovského týmu). 

Týmový správce může editovat jmennou soupisku a vkládat fotky hráčů (budou třeba pro zobrazení rozhodčím). Ještě bude existovat pomocný týmový správce pro editaci zápasových soupisek – například pokud by týmový správce nebyl vždy přítomen.

Uživatel může mít víc rolí (curler, týmový správce, rozhodčí atd.). Přihlášení je stejné, ale je třeba přepínat jednotlivé role přes ikonku s šipkami vpravo nahoře:


 

Rozhraní pro týmové správce:

 

O Týmu

Jednoduché informace o týmu. Přes tlačítko Upravit tým (vpravo dole) je možné nastavit týmové heslo:

Toto heslo slouží k potvrzení výsledku (v souladu se Soutěžním řádem, nahradí se tím podpis papírového zápisu). Minimální délka je osm znaků.


Soutěže

Seznam soutěží kam je tým přihlášen. Prostor pro nastavení soupisky:   

 

Jmenná soupiska je rozdělená na pět částí: základní sestava, náhradníci, další hráči, trenér a vedoucí. Minimální a maximální počty hráčů jsou upraveny v řádech a do systému je nastavuje Soutěžní komise.

Poznámka: základní sestava je očekávaný počet hráčů (2 u mixed doubles nebo 4 u ostatních soutěží). Náhradníci jsou hráči, kteří mohou v průběhu utkání střídat. Další hráči jsou ostatní curleři na soupisce – v našich soutěžích jsou to tři další hráči na soupiskách MČR mužů a žen. Trenérem a vedoucím může být libovolný curler.

V každém poli stačí napsat pár písmen a objeví se nabídka hráčů k přidání do týmu:

 

U každého hráče je pro orientaci uveden rok narození. Při výběru Cizího hráče dojde k vytvoření žádosti o hostování (pokud to soutěž vyžaduje – tato informace je součástí nastavení soutěže, které vkládá Soutěžní komise)

Po vložení hráčů je možné dokončit soupisku:

 

Sloupec Pořadí – nastavení pořadí hráčů 1 až 4. Po změně čísla se řádky okamžitě znova seřadí. Systém nehlídá, že maximálním číslem má být 4 – je to necháno na inteligenci týmových správců.

Ve sloupci Funkce je možné označit, kdo bude skip a viceskip.

Přes tlačítko Foto je možné vložit fotku hráče. Tato fotka se pak zobrazí rozhodčím proto je žádoucí tyto fotky vložit před první soutěží.

 

Soupisku nakonec potvrzuje klub – informujte své klubové správce, že jste vložili finální verzi.

 


Zápasy

Soupis vypsaných zápasů. V záhlaví je možné je filtrovat podle soutěží.

 

 


Poznámka: Dle Herního řádu MČR mužů a žen existuje jmenná soupiska platná po celou sezónu. Ta je považována za základ pro každý zápas a je možné ji upravit (nejpozději 15 minut před prvním tréninkem). Pokud nedojde k úpravě, tak platí sezónní jmenná soupiska i pro konkrétní zápas (proto se v jmenné soupisce uvádí kromě jmen i pořadí a označuje se skip a viceskip). ALE pro každý zápas je nutné nastavit, který hráč odhazuje LSD. IS nijak nekontroluje, který hráč má LSD odhazovat. Nechť se týmy řídí Pravidly curlingu a dalšími platnými předpisy.