Instruktoři street curlingu

Hledáme curlery, kteří budou pracovat jako instruktoři street curlingu na jednotlivých zastávkách naší tour.

Mám zájem o tyto termíny: 14. října — Ostrava11. listopadu — Brno25. listopadu — České Budějovice26. listopadu — Hradec Králové2. prosince — Plzeň Četl(a) jsem a souhlasím s následujícími podmínkami: Potvrzuji, že chci být instruktorem street curlingu při akcích pro veřejnost. Souhlasím s tím, že mi budou zasílána elektronická sdělení týkající se akcí pro veřejnost se street curlingem a že budu zařazen(a) do databáze instruktorů street curlingu. Dále souhlasím, aby osoba pověřená organizací akcí pro veřejnost se street curlingem zpracovávala osobní údaje týkající se mé osoby a zpracovávala tyto údaje pro účely pořádání akcí pro veřejnost se street curlingem po dobu od jejich poskytnutí do doby, kdy sám/sama písemně nebo elektronicky požádám o vymazání těchto dat z databáze. Organizátor je oprávněn v případě potřeby postoupit zpracování těchto údajů rovněž na třetí osoby.