Schválené houby v soutěžích ČSC

V soutěžích organizovaných ČSC je možné používat pouze schválené houby. Při používání nepovoleného vybavení se postupuje dle platných pravidel curlingu. Rozhodnutí o vyhovující hlavě či houbě je plně v kompetenci hlavního rozhodčího konkrétního hracího dne.

Upřesnění povolených hub je zároveň součástí team meeting dokumentů jednotlivých soutěží.

Ve všech soutěžích jsou zakázána jakákoliv košťata / hlavy s chlupem.

 

Extraliga MČR mužů a žen, MČR mixed doubles, MČR seniorů, MČR juniorů, MČRJ MD, MČR mixů

Tyto soutěže se řídí seznamem schválených hub WCF (verze ze 1. června 2020), jiné houby není možné použít.

Výše uvedený seznam bude aktualizován v případě vydání nové verze ze strany WCF.

 

Poháry ČSC, MČR žáků, Turnaj akademiků, divize a 1. liga MČR mužů a žen, Juniorská a žákovská liga

V těchto soutěžích je kromě vybavení ze seznamu WCF možné používat i tyto modely:

  • Asham TX
  • Balance Plus EQ
  • Balance Plus – starší modely
  • Goldline Norway Pad
  • Hardline IcePad
  • Performance – starší modely
  • Warthog – (tkaná strana)

V případě baráží mezi Extraligou a 1. ligou MČR mužů a žen platí pravidla pro extraligu (viz HŘ)

 


Reprezentace

Pouze pro reprezentace na šampionátech pořádaných WCF (ME, MS, OH…) platí Pravidla pro houby a metení, která se však netýkají domácích soutěží organizovaných ČSC.