Používání schválených hub pro soutěže ČSC

V Praze 16. března 2017

ČSC tímto informuje členskou základnu o nutnosti používání pouze WCF certifikovaných a
schválených hub s uvedeným produktovým kódem pro všechny soutěže organizované ČSC.

Seznam povolených hub je v souladu se seznamem schválených hub WCF.

Výše uvedený seznam je možné kdykoliv rozšířit a aktualizovat dle zveřejnění seznamu
povolených hub WCF – o rozšíření bude informována členská základna vždy v nejkratším
možném termínu.

 

Výjimku z této povinnosti tvoří soutěže organizované ČSC, které nemají přímou návaznost na mezinárodní mistrovské soutěže WCF. Jsou to: Poháry ČSC, MČR žáků, Akademické MČR, divize a 1. liga MČR mužů a žen, Žákovská a juniorská liga. Pro tyto soutěže platí rozhodnutí
VV ČSC ze dne 12. března 2016 odkazující na memorandum WCF, tzn. že za vyhovující jsou považovány i tyto houby a hlavy:

 • Asham TX
 • Balance Plus EQ
 • Balance Plus – starší modely
 • Goldline Norway Pad
 • Hardline IcePad – převrácená tkanina bez plastové vložky
 • Performance – starší modely
 • Warthog – (tkaná strana)

V případě baráží mezi Extraligou a 1. ligou mužů a žen platí pravidla pro Extraligu.

UPOZORNĚNÍ:

 • ve všech soutěžích jsou zakázány veškeré hlavy s chlupem
 • rozhodnutí o vyhovující hlavě či houbě je plně v kompetenci hlavního rozhodčího
  hracího dne
 • při používání zakázaného vybavení se postupuje dle platných pravidel curlingu.