WADA

logo_en2x SEZNAM HROMADNĚ VYRÁBĚNÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH ZAKÁZANÉ LÁTKY Z HLEDISKA DOPINGU A REGISTROVANÝCH V ČR
PDF SMĚRNICE PRO KONTROLU A POSTIH DOPINGU VE SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE
PDF SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2017 SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX – WADA
docv MONITOROVACÍ PROGRAM 2013 – WADA
dow ZÁSADY PRO SNIŽOVÁNÍ STÁTNÍ DOTACE SPORTOVNÍM SVAZŮM PŘI PORUŠENÍ ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDEL
dow PŘÍKLADY ZAKÁZANÝCH A POVOLENÝCH LÉKŮ PRO SPORTOVCE
PDF FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ TERAPEUTICKÉ VYJÍMKY
PDF PRŮBĚH DOPINGOVÉ KONTROLY