Curling je hra schopností a tradice. Je radost pohledět na dobře zahraný kámen a je také fajn sledovat, jak jsou časem prověřené tradice obsažené v samotném duchu hry. Curleři hrají, aby zvítězili, nikdy však proto, aby pokořili soupeře. Opravdový curler se nikdy nepokouší odvést soupeřovu pozornost ani mu jakkoli jinak bránit, aby hrál, jak nejlépe dovede, a raději prohraje, než by zvítězil nečestným způsobem.
Curleři nikdy vědomě neporušují pravidla a nezneucťují tradice hry. V případě neúmyslného porušení pravidel se k tomu sami ihned přiznají.
Zatímco hlavním cílem curlingu jako hry je poměřit schopnosti hráčů, duch curlingu vyžaduje férovost, přátelské vystupování a důstojné chování.
Tento duch by měl ovlivňovat jak výklad, tak praktické použití pravidel a rovněž chování všech zúčastněných na ledě I mimo něj.
PDF  Pravidla Curlingu a Soutěžní pravidla.