Obecné dokumenty

Stanovy ČSC
Pravidla pro členství v ČSC
Disciplinární řád ČSC
Registrační řád ČSC
Ekonomické zásady ČSC
 
Postup ČSC při zadávání výběrových řízení
 
Duch curlingu
Kodex chování
 

Komise ČSC

Statut Disciplinární komise
Statut Juniorské komise
Statut Reprezentační a trenérsko–metodické komise
Statut Komise rozhodčích
Statut Rozvojové komise
Statut Soutěžní komise
Statut Smírčí a revizní komise
 
Komunikace s orgány ČSC
 

Členská schůze

Jednací a volební řád Členské schůze ČSC
Klíč výkonu hlasovacího práva na Členské schůzi ČSC
 
Jednací řád Výkonného výboru ČSC

Pravidla a řády naleznete u konkrétních soutěží

Vyhodnocení 2023

Průvodní text 2023
Vyhodnocení reprezentace 2023
Vyhodnocení reprezentace vozíčkářů 2023
Vyhodnocení STM 2023

 

 Vyhodnocení 2022

Průvodní text
Vyhodnocení reprezentace
Vyhodnocení STM
Vyhodnocení reprezentace vozíčkářů