Obecné dokumenty

Stanovy ČSC
Pravidla pro členství v ČSC
Disciplinární řád ČSC
Registrační řád ČSC
Ekonomické zásady ČSC
 
Postup ČSC při zadávání výběrových řízení
 

Komise ČSC

Statut Akademické komise
Statut Disciplinární komise
Statut Juniorské komise
Statut Reprezentační komise
Statut Komise rozhodčích
Statut Rozvojové komise
Statut Soutěžní komise
Statut Smírčí a revizní komise
Statut Trenérsko – metodické komise
 
Komunikace s orgány ČSC
 

Členská schůze

Jednací a volební řád Členské schůze ČSC
Klíč výkonu hlasovacího práva na Členské schůzi ČSC
 
Jednací řád Výkonného výboru ČSC

Pravidla a řády naleznete u konkrétních soutěží